Archaeological narratives in ethnicity studies

Guillermo S. Reher, Manuel Fernandez-Gotz

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

In order to study ethnicity through Archaeology, the first challenge is to fully understand what that form of identity is and how it works. In recent years scholars have started to overcome the 'introduction to ethni-city' syndrome —whereby recent anthropological developments are acknowledged and then disregarded when carrying out the analysis—, shedding light on new perspectives which enlighten our understanding of ethnic identity. In this paper, we not only revise these new approaches, but offer two novel case-studies: the Treveri from Late Iron Age Gaul and the Igaeditani from Roman Lusitania. ethnicity – archaeological theory – landscapes – sanctuaries – Iron Age – Roman period Pro studium etnicity prostřednictvím archeologie je třeba v první řadě plně chápat, co tato forma identity je a jak funguje. V posledních letech vědci začínají překonávat syndrom ‚úvodu do etnicity' – v jehož rámci se sice hlásí k nejnovějším antropologickým poznatkům, ale ve vlastní analýze je nezohledňují – a odhalují nové perspektivy, které informují naše chápání etnické identity. V tomto článku nejen revidujeme tyto nové přístupy, ale také předložíme dvě inovativní případové studie: Treveri z pozdní doby železné v Galii a Igae-ditani z římské Lusitanie.
Original languageEnglish
Pages (from-to)400-416
JournalArcheologické rozhledy
VolumeLXVII
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • ethnicity
  • archaeological theory
  • landscapes
  • sanctuaries
  • Iron Age
  • Roman period

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Archaeological narratives in ethnicity studies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this