CAFE Learning to Condense Dataset by Aligning Features

Kai Wang, Bo Zhao, Xiangyu Peng, Zheng Zhu, Shuo Yang, Shuo Wang, Guan Huang, Hakan Bilen, Xinchao Wang, Yang You

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Filter
Active

Search results