Comprehensive validation of early diagnostic algorithms for myocardial infarction in the emergency department

Masafumi Tada, Hideyuki Matano, Hiroyuki Azuma, Ken-Ichi Kano, Shigenobu Maeda, Susumu Fujino, Naoki Yamada, Hiroyasu Uzui, Hiroshi Tada, Koji Maeno, Yoshimitsu Shimada, Hiroyuki Yoshida, Masaki Ando, Taku Ichihashi, Yoshimasa Murakami, Yosuke Homma, Hiraku Funakoshi, Kotaro Obunai, Asako Matsushima, Nobuyuki OhteAkinori Takeuchi, Yasunobu Takada, Shohei Matsukubo, Hirotaka Ando, Yoshio Furukawa, Akira Kuriyama, Takeshi Fujisawa, Andrew R Chapman, Nicholas L Mills, Hiroyuki Hayashi, Norio Watanabe, Toshi A Furukawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comprehensive validation of early diagnostic algorithms for myocardial infarction in the emergency department'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology