Field synopsis of environmental and genetic risk factors of sporadic early-onset colorectal cancer and advanced adenoma

Rongqi Zhang, Daniel Boakye, Nan Yang, Xuan Zhou, Yajing Zhou, Fangyuan Jiang, Lili Yu, Lijuan Wang, Jing Sun, Shuai Yuan, Jie Chen, Ashleigh C Hamilton, Helen G Coleman, Susanna C. Larsson, Julian Little, Malcolm G Dunlop, Edward Giovannucci, Evropi Theodoratou, Xue Li*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Finished

Search results