Magnetite Nanostructured Porous Hollow Helical Microswimmers for Targeted Delivery

Xiaohui Yan, Qi Zhou, Jiangfan Yu, Tiantian Xu, Yan Deng, Tao Tang, Qian Feng, Liming Bian, Yan Zhang, Antoine Ferreira, Li Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalAdvanced Functional Materials
DOIs
Publication statusPublished - 24 Jul 2015

Cite this