Monocyte-derived macrophages promote breast cancer bone metastasis outgrowth

Ruo-Yu Ma, Hui Zhang, Xue-Feng Li, Cheng-Bin Zhang, Cigdem Selli, Giulia Tagliavini, Alyson D. Lam, Sandrine Prost, Andrew H. Sims, Hai Yang Hu, Tianlei Ying, Zhan Wang, Zhaoming Ye, Jeffrey W. Pollard, Bin-Zhi Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results