NPR3 and NPR4 are receptors for the immune signal salicylic acid in plants

Zheng Qing Fu, Shunping Yan, Abdelaty Saleh, Wei Wang, James Ruble, Nodoka Oka, Rajinikanth Mohan, Steven H. Spoel, Yasuomi Tada, Ning Zheng, Xinnian Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results