Sabers nascuts de la vivència. Articulacions entre la investigació, l’escriptura i la vida

Translated title of the contribution: Knowledge born through experience: threads in research, writing and life

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)peer-review

Abstract / Description of output

Partint de la premissa que les posicions i la subjectivitat de la in-vestigadora singularitzen la construcció de l’objecte d’estudi i constituei-xen el procés de producció del coneixement, l’objectiu d’aquest text consis-teix en fer explícits els vincles entre la investigació i l’«astorament viscut» en i des de la meva pròpia corporalitat. Amb aquest propòsit, reivindico els sabers nascuts de la vivència i la reflexivitat com una de les eines meto-dològiques bàsiques pel coneixement
Translated title of the contributionKnowledge born through experience: threads in research, writing and life
Original languageOther
Title of host publicationAutoetnografías, cuerpos y emociones.
Subtitle of host publicationPerspectivas feministas en la investigación en salud.
EditorsSam Fernández Garrido, Elisa Alegre Agís
PublisherPublicacions URV
Pages39-57
Number of pages19
Volume2
ISBN (Electronic)978-84-8424-816-3
ISBN (Print)978-84-8424-815-6
Publication statusPublished - 2019

Keywords / Materials (for Non-textual outputs)

  • embodiment
  • participation
  • experience
  • reflexivity
  • knowledge

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Knowledge born through experience: threads in research, writing and life'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this