The sheep genome illuminates biology of the rumen and lipid metabolism

Yu Jiang, Min Xie, Wenbin Chen, Richard Talbot, Jillian F Maddox, Thomas Faraut, Chunhua Wu, Donna M Muzny, Yuxiang Li, Wenguang Zhang, Jo-Ann Stanton, Rudiger Brauning, Wesley C Barris, Thibaut Hourlier, Bronwen L Aken, Stephen M J Searle, David L Adelson, Chao Bian, Graham R Cam, Yulin ChenShifeng Cheng, Udaya DeSilva, Karen Dixen, Yang Dong, Guangyi Fan, Ian R Franklin, Shaoyin Fu, Pablo Fuentes-Utrilla, Rui Guan, Margaret A Highland, Michael E Holder, Guodong Huang, Aaron B Ingham, Shalini N Jhangiani, Divya Kalra, Christie L Kovar, Sandra L Lee, Weiqing Liu, Xin Liu, Changxin Lu, Tian Lv, Tittu Mathew, Sean McWilliam, Moira Menzies, Shengkai Pan, David Robelin, Bertrand Servin, David Townley, Wenliang Wang, Bin Wei, Stephen N White, Xinhua Yang, Chen Ye, Yaojing Yue, Peng Zeng, Qing Zhou, Jacob B Hansen, Karsten Kristiansen, Richard A Gibbs, Paul Flicek, Christopher C Warkup, Huw E Jones, V Hutton Oddy, Frank W Nicholas, John C McEwan, James W Kijas, Jun Wang, Kim C Worley, Alan L Archibald, Noelle Cockett, Xun Xu, Wen Wang, Brian P Dalrymple

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results