Tokyo Guidelines 2018: antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis

Harumi Gomi, Joseph S. Solomkin, David Schlossberg, Kohji Okamoto, Tadahiro Takada*, Steven M. Strasberg, Tomohiko Ukai, Itaru Endo, Yukio Iwashita, Taizo Hibi, Henry A. Pitt, Naohisa Matsunaga, Yoriyuki Takamori, Akiko Umezawa, Koji Asai, Kenji Suzuki, Ho-seong Han, Tsann-long Hwang, Yasuhisa Mori, Yoo-seok YoonWayne Shih-wei Huang, Giulio Belli, Christos Dervenis, Masamichi Yokoe, Seiki Kiriyama, Takao Itoi, Palepu Jagannath, O. James Garden, Fumihiko Miura, Eduardo de Santibañes, Satoru Shikata, Yoshinori Noguchi, Keita Wada, Goro Honda, Avinash Nivritti Supe, Masahiro Yoshida, Toshihiko Mayumi, Dirk J. Gouma, Daniel J. Deziel, Kui-Hin Liau, Miin-Fu Chen, Keng-hao Liu, Cheng-hsi Su, Angus C. W. Chan, Dong-Sup Yoon, In-seok Choi, Eduard C. Jonas, Xiao-Ping Chen, Sheung Tat Fan, Chen-Guo Ker, Mariano Eduardo Giménez, Seigo Kitano, Masafumi Inomata, Shuntaro Mukai, Ryota Higuchi, Koichi Hirata, Kazuo Inui, Yoshinobu Sumiyama, Masakazu Yamamoto

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tokyo Guidelines 2018: antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science