Variations in mitochondrial cytochrome b region among Ethiopian indigenous cattle populations assert Bos taurus maternal origin and historical dynamics

Getinet Mekuriaw Tarekegn, Xiao-Yang Ji, Xue Bai, Bin Liu, Wenguang Zhang, Josephine Birungi, Appolinaire Djikeng, Kassahun Tesfaye

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results