Edinburgh Research Explorer

Low-dose versus standard-dose alteplase in acute ischemic stroke in Asian stroke registries: an individual patient data pooling study

Research output: Contribution to journalReview article

 • Xia Wang
 • Jingwei Li
 • Keon-joo Lee
 • Beom Joon Kim
 • Hee-joon Bae
 • Anxin Wang
 • Yilong Wang
 • David Z Wang
 • Yongjun Wang
 • Masaya Kumamoto
 • Kazunori Toyoda
 • Masatoshi Koga
 • Shoichiro Sato
 • Sohei Yoshimura
 • Yi Sui
 • Bing Xu
 • Ying Xiao
 • Tsong-hai Lee
 • Chia-wei Liou
 • Jiann-der Lee
 • Tsung-i Peng
 • Prakash R Paliwal
 • Manasi Sharma
 • Cyrus Escabillas
 • Jose C Navarro
 • Mu-chien Sun
 • Yi Dong
 • Qiang Dong
 • Vijay K Sharma

Related Edinburgh Organisations

Original languageEnglish
Pages (from-to)174749301985877
JournalInternational Journal of Stroke
DOIs
Publication statusPublished - 21 Jun 2019

ID: 97982453